VIDEO: Mieczyslaw Weinryb (Poland)-My Town of Zamosc (7:17), Centropa